Kouluttautuminen kiinteistövälitysalalle

Kiinteistövälitys on mielenkiintoinen ala, johon voi hankkia pätevyyden monenlaisia polkuja myöten. Alalla on mahdollista pätevöityä kiinteistövälitykseen, vuokravälitykseen tai kiinteistöarviointiin.

Millaisia koulutusvaihtoehtoja on tarjolla kiinteistövälityksen ja vuokravälityksen saralla?

Kiinteistövälityksen saralla on mahdollista hankkia YKV-tutkinto, joka tarkoittaa ylempää kiinteistönvälittäjän koulutusta ja tutkintoa. MMJ-tutkinto on toinen varteenotettava vaihtoehto, joka tarkoittaa myynnin ja markkinoinnin johtamiseen tähtäävää tutkintoa. LKV-pätevyyden voi hankkia suorittamalla kiinteistönvälittäjäkokeen ja LVV-pätevyyden voi hankkia suorittamalla vuokrahuoneiston välittäjäkokeen. Myös kiinteistövälitysalan ammattitutkinto on hyvä vaihtoehto alalle tähtäävälle toimijalle. Alalla tarjotaan myös valmentavaa koulutusta, kuten LKV-valmennusta, ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä LVV-valmennusta.

Jos halut opiskella alan perusvalmiuksia, kannattaa suunnata KED-koulutusohjelmaan, jossa keskitytään näiden perustehtävien hoitamiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia esimerkiksi kiinteistönvälitysliikkeessä kiinteistöedustajana.

Kiinteistöarvioinnin tarjoamat koulutusvaihtoehdot

Myös kiinteistöarvioinnin osa-alue on mielenkiintoinen. Tällä osa-alueella voit erikoistua joko asuinkiinteistöjen tai toimitilakiinteistöjen arviointiin. Auktorisointikokeen avulla voit hankkia joko AKA-pätevyyden tai KHK-pätevyyden. Koulutuksen kautta opitaan antamaan arviolausuntoja joko asunnoista ja asuinkiinteistöistä tai toimitilakiinteistöistä. On tärkeää perehtyä hyvään tapaan tehdä kiinteistöarviointeja sekä käyttää markkinainformaatiota, minkä lisäksi on tietysti tärkeää oppia soveltamaan arviointimenetelmiä arvioitaessa asuntoja sekä muita kiinteistöjä.

Alan yrittäjyys voi olla oivallinen valinta

Myös oman kiinteistövälitysalan yrityksen perustaminen saattaa kuulostaa houkuttelevalle vaihtoehdolle ja se voi myös olla sitä. Jos tällainen tavoite siintää mielessä, on hyvä opiskella varsinaisen kiinteistövälitysalan lisäksi myös yrittäjyyteen liittyviä asioita. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa on yleensä hyvin tarjolla erilaisia yrittäjille suunnattuja koulutuksia ja kursseja. Kannattaa vertailla tarjontaa ja miettiä, mikä kursseista sopisi parhaiten omiin tarpeisiisi. On hyvä tietää ja tuntea yritystoimintaan liittyvä peruslainsäädäntö sekä kirjanpidon periaatteet. On myös hyvä tietää, millaista tukea yrittäjän on mahdollista saada yrityksen eri toimintavaiheissa.

Yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta yritysvalmennukseen, jonka aikana yritysideaa arvioidaan. On hyvä saada asiantuntijan näkemys omasta ideasta sekä sen mahdollisuuksista. Yleensä idea käydään läpi esimerkiksi SWOT-analyysin avulla, jolloin arvioidaan yritysidean vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Näiden asioiden kirjaaminen ylös voi auttaa hahmottamaan oman idean potentiaalia aivan uudenlaisella tavalla ja varautumaan idean heikkouksiin jo ennakolta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.